Service afspraak NL
Referentie: 01/02/03/04/05

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Zeeland (GHOR Zeeland) is een onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland en voert de dagelijkse werkzaamheden uit onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG): Ronald de Meij, tevens directeur van GGD Zeeland en lid van de directie Veiligheidsregio Zeeland.

GHOR Zeeland zorgt voor de geneeskundige hulpverlening tijdens incidenten (rampen en crises) in de regio. Hierbij is zij verantwoordelijk voor aansturing en coördinatie van deze hulpverlening. De GHOR heeft ook een adviesrol richting de geneeskundige (overheids)instanties en de gemeenten in Zeeland. Verder is de GHOR één van de disciplines binnen de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Zeeland, die zich bezighoudt met multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Klant aan het woord

Henk TorcquĆ© - Algemeen commandant geneeskundige zorg: Door de onderlinge band die is ontstaan is het samenwerken met Marelko erg efficiënt en vooral erg productief. De materialen zijn erg solide en daardoor veilig, daarnaast zijn de adviezen erg praktisch en bevorderen de veiligheid van de GHOR voertuigen maximaal. Ook het afhandelen van storingen gebeuren punctueel en erg professioneel.

Top