Service afspraak NL
Terug naar overzicht
Volgende nieuwsbericht

''Automobilisten negeren rode kruizen boven de weg''. Nieuws dat steeds vaker te horen is en dat allemaal ten nadele van de veiligheid van de wegeninspecteurs (WIS). Marelko streeft naar optimale veiligheid van de professionele weggebruikers. Dit wordt gedaan door middel van op maat oplossingen, in overleg met de klant. Marelko eigent zich door expertise een leidende rol toe wat betreft de veiligheid van de WIS. In vijf stappen wordt bekeken hoe de veiligheid voor de WIS vergroot kan worden. In de komende periode presenteert Marelko steeds één van deze vijf stappen.

Stap 1: Alle bediening in één unit

Buiten de dakset en de flitsers die op WIS voertuigen gemonteerd zijn, is de AUTODRIP 2.0 hét gereedschap om andere weggebruikers te informeren over de situatie op het wegdek. De combinatie van de Marelko dakset met de DRIP zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid, op én langs de weg. De grootste verbetering ligt op het gebied van de aansturing. Samen met EBO van Weel is gezorgd voor een dubbele besturing van zowel de DRIP als Marelko’s oplossingen. De aansturing van de DRIP én de signalering gebeurd met GO112, hét bedieningspaneel voor hulpverleningsvoertuigen. Daarom is gezorgd voor een scherm dat altijd goed afleesbaar is. Door de koppeling van GO112 mét deze veiligheidsoplossingen wordt een gebruiksvriendelijke en veiligere werkomgeving gecreëerd voor de WIS om andere weggebruikers te informeren en sturen; met slechts één touchscreen! De GO112 kan ook een RunLock aansturen die ervoor zorgt dat de motor van het voertuig blijft draaien na verwijdering van de sleutel. Hiermee blijven de Marelko oplossingen actief, zelfs nadat het voertuig is afgesloten. Door het gebruik van een RunLock is een tweede accu geen noodzaak.

Met andere woorden: middels één touchscreen, een véél veiligere werkomgeving voor WIS.

Stap 2: Veilig werken op afstand

In stap 1 is de DRIP en de bediening middels GO112 volledig beschreven. Stel, de WIS krijgt een melding dat er een ongeval is gebeurd op de weg. Men komt aanrijden, positioneert het voertuig en zet de benodigde signalering aan. Wat nu? Weggebruikers blijven nog altijd voorbij rijden op hoge snelheid. De volgende stap naar optimale veiligheid voor de WIS op én langs de weg heeft te maken met remote control.

In samenwerking met partner EBO van Weel is, speciaal voor de WIS, een app gecreëerd. De app kan gezien worden als de volledige mobiele besturing van de GO112, inclusief speciale extra’s voor de DRIP. Zo is het óók mogelijk om situatie specifieke symbolen in te laden. Het belangrijkste kenmerk van de app is dat deze de mogelijkheid biedt om de DRIP én de andere oplossingen op afstand te bedienen; tot wél 100 meter in een open veld! Dit houdt in dat de weginspecteur niet meer terug hoeft naar het geparkeerde voertuig waar de andere weggebruikers met hoge snelheden voorbij rijden om bepaalde veiligheidsoplossingen te bedienen. Door slechts één of meerdere knoppen, afhankelijk van de gewenste situatie, kunnen alle vitale functies van  de voertuig gebonden veiligheidsoplossingen op een veilige afstand bediend worden.

Met andere woorden: middels één app, op veilige afstand de andere weggebruikers informeren en sturen.

Stap 3: De signalering

In stap 3 in meer veiligheid voor de WIS staat de signalering centraal. De lichtbalk is dé belangrijkste optische veiligheidsoplossing voor de professionele weggebruiker. De LED lichtbalken van Marelko zorgen ervoor dat de dienstdoende WIS, zowel overdag als ’s avonds, van verre al uitstekend zichtbaar is. De LED lichtbalken kunnen zodanig aangepast worden zodat deze voor elke toepassing gebruikt kunnen worden. Zo kunnen er naar de voor- en achterzijde van de balk extra LED modules gemonteerd. Deze additionele LED modules zorgen voor een grotere attentiewaarde naar andere weggebruikers toe, resulterend in een verbeterde veiligheid voor de WIS.

Een andere optie is bijvoorbeeld het toevoegen van extra richtingaanwijzers naar de voor- en/of achterzijde. Door deze alternerend te laten knipperen met de voertuig originele richtingaanwijzers wordt er voldaan aan de CROW-richtlijnen. Het wordt steeds moeilijker om aan deze richtlijnen te voldoen door de gesloten CanBus in de voertuigen. Marelko gebruikt hiervoor speciale interfaces, waarbij deze signalen zonder enige storing uit het voertuig getrokken kan worden.

Wat verder nog toegevoegd kan worden aan de dakset zijn werklichten. Het komt vaak voor dat de WIS ook ’s nachts hun werkzaamheden moeten verrichten. Het is van levensbelang dat de omgeving waarin zij zich begeven goed verlicht is. Om voor zulke situaties voorbereid te zijn kunnen er werklichten in of tegen de lichtbalk gemonteerd worden. Zo zijn de beide zijden van het voertuig 180° helder verlicht en kan de WIS veilig te werk gaan.

Tot slot is het mogelijk om aan de achterzijde van de lichtbalk een arrowbar te integreren. Deze dwingende pijl dirigeert de andere weggebruikers aan welke zijde van het voertuig zij dienen te passeren. De lichtbalken van Marelko zijn uiteraard klasse 2 amber gekeurd.

Aanvullend op de lichtbalk, kunnen er flitsers in zowel de grill als de achterzijde van het voertuig gemonteerd worden. De toevoeging van flitsers aan de voor- en achterzijde van het voertuig maakt de optische signalering voor het voertuig compleet. Zo kan de WIS veiliger de weg op.

Met andere woorden: middels opvallende signalering, véél veiliger op en langs de weg.

Stap 4: Hét camerasysteem

In stap 4 in meer veiligheid voor de WIS staat het camerasysteem centraal. Met een camerasysteem wordt de veiligheid van de bestuurder en omstanders enorm vergroot. Door het assortiment en de ervaring binnen Marelko zijn wij in staat camera oplossingen op maat te bieden. De camera’s kunnen dusdanig gemonteerd worden dat deze voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een achteruitrijcamera, een camera gericht naar de voorzijde of naar de linker- en/of rechterzijde van het voertuig of een combinatie hiervan.

Recentelijk zijn aan het assortiment twee innovatieve camerasystemen toegevoegd: DS2 en inView 360.

DS2 is een camerasysteem die high-definition video opname, fleet telematica en operationele voertuiggegevens combineert. Het systeem bestaat uit twee HD camera’s, één die de voorzijde vastlegt en één de achterzijde, voor de veiligheid van de inzittenden. Een ingebouwde LED indicator geeft de bestuurder continu terugkoppeling om onveilige situaties onmiddellijk te corrigeren. De ingebouwde blackbox biedt de wagenparkbeheerders belangrijke informatie over risico’s voor bestuurder en inzittenden. Dit resulteert in lagere kosten met betrekking tot verzekeringen, botsingen en operationele vlootkosten.

InView 360 is een camerasysteem dat blinde vlekken van de bestuurder elimineert doordat het systeem de bestuurder voorziet van een real-time 360 graden uitzicht rondom het voertuig. Dit wordt gerealiseerd door middel van vier strategisch geplaatste camera’s  die per camera een 195 graden beeld vastlegt (één naar de voorzijde, één naar de achterzijde en twee camera’s voor de linker- en rechterzijde).   Deze vier standpunten worden ‘aan elkaar geplakt’ in één elektronisch beheer unit om de bestuurder van real-time beeld te voorzien van de omgeving.

Met andere woorden: middels één camerasysteem,  een véél veiligere werkomgeving voor de bestuurder en omstanders.

Binnenkort meer over stap 5

Deel nieuwsbericht
Top